OM KLUBBEN

Håndballen i Bjugn HK blir presentert av:
O.I.Jensen Sport - FosenKraft - FosenHus AS - Salmar Farming - Fosen Ventilasjon AS - Sparebank 1 - Eiendomsmegler 1 - Scanbio og Mowi.

Bjugn Håndballklubb - Historiske Data

Stiftet:
Utgangspunkt: 
Håndballavdelingene i Bjugn IL, Lysøysund IL og Jøssund IUL har over mini-nivå slått seg sammen til Bjugn Handballklubb.

Hovedmotto:  Flest mulig - lengst mulig!

Klubbens fasiliteter

Damelaget

Vi vil fremheve damelaget som gode forbilder og eksempler for alle våre yngre spillere. De står på i med- og motgang!

Bjugnhallen

Hallen har gode treningsmuligheter som:

Hall, styrkerom, spinningrom, badebasseng, ribbevegg, ringer, bom og mye mer.

Spille i Bjugn HK

Vi ønsker alle velkommen inn i klubben vår. Vårt motto er:

Flest mulig, lengst mulig!

Dedikerte trenere

Våre trenere gjør en formidabel innsats på alle nivå, fra de minste til de eldste.

Kurs og utdanning

Vi sender trenere på kurs årlig.Trenerkurs og dommerkurs er to muligheter av mange.Vi ønsker å utvikle spillere og     støtteapparatet rundt.

CUP'er

Vårt ønske er å sende barna på CUP'er for gode opplevelser også rundt selve håndallen. Vår første cup er minicup 2. desember.