ARRANGEMENTER

Håndballen i Bjugn HK blir presentert av:
O.I.Jensen Sport - FosenKraft Energi - FosenHus AS - Salmar - Fosen Ventilasjon AS - Mowi